اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Tuesday, January 17, 2012

ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار

آواز ابوعطا
شعر: حافظ
آلبوم: پیام نسیم
 
 
(درآمد ابوعطا، جمله‌ی اول)
 
 
ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار
 
 
ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار
 
 
 
ببر اندوه دل و مژده‌ی دلدار بیار
 
(درآمد ابوعطا، جمله‌ی دوم)
 
 
نکته‌ی روح‌فزا از دهن دوست بگو
 
 
 
نامه‌ی خوش‌خبر از عالم اسرار بیار
 
(درآمد ابوعطا، جمله‌ی سوم)
 
 
به وفای تو
 
 
به وفای تو که خاک ره آن یار عزیز
 
 
 
بی غباری که پدید آید از اغیار بیار
 
(حجاز)
 
 
گردی از رهگذر دوست به کوری رقیب
 
 
گردی از رهگذر دوست به کوری رقیب
 
 
 
بهر آسایش این دیده‌ی خونبار بیار
 
(حجاز)
 
 
شکر آن را که تو در عشرتی ای مرغ چمن
 
 
شکر آن را که تو در عشرتی ای مرغ چمن
 
 
 
به اسیران قفس
 
 
به اسیران قفس مژده‌ی گلزار بیار
 
(حجاز + فرود)
 
 
روزگاریست که دل چهره‌ی مقصود ندید
 
 
روزگاریست که دل چهره‌ی مقصود ندید
 
 
 
ساقیا
 
 
ساقیا آن قدح آینه‌کردار بیار
+
۱ ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار
۲ نکته‌ای روح فزا از دهن دوست بگو نامه‌ای خوش خبر از عالم اسرار بیار
۳ تا معطر کنم از لطف نسیم تو مشام شمه‌ای از نفحات نفس یار بیار
۴ به وفای تو که خاک ره آن یار عزیز بی غباری که پدید آید از اغیار بیار
۵ گردی از رهگذر دوست به کوری رقیب بهر آسایش این دیده خونبار بیار
۶ خامی و ساده دلی شیوه جانبازان نیست خبری از بر آن دلبر عیار بیار
۷ شکر آن را که تو در عشرتی ای مرغ چمن به اسیران قفس مژده گلزار بیار
۸ کام جان تلخ شد از صبر که کردم بی دوست عشوه‌ای زان لب شیرین شکربار بیار
۹ روزگاریست که دل چهره مقصود ندید ساقیا آن قدح آینه کردار بیار
۱۰ دلق حافظ به چه ارزد به می‌اش رنگین کن وان گهش مست و خراب از سر بازار بیار