اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Saturday, March 19, 2011

هزاردستان به چمن

تصنیف چهارگاه
شعر: امیر جاهد
آهنگ: امیر جاهد
آلبوم: خزان
هزاردستان به چمن دوباره آمد به سخن
که ای خسته از رنج دی ببین جشن گلهای من
بکن دل ز نقدینه‌ی جان بنه در کف می فروش
کنار گل و لاله دو جامی بزن  
بنوش و چشم از مهر و مه بپوش مکش منت آسمان به دوش
مده دستُ با دست بی نمک نمک جز لب با نمک
جزای کردار ستم‌پیشگان دهد نفخه‌ی صور دوای درد دل دلدادگان بود شورنشور
بسوزد از شر بشر یکسر خشک و تر نماند آخر زین حیوان اثر
نیرزد این جهان بدین که بهر دل دل شکنی
برون کنی پیرهنی از تنی  
مکن این طنازی با ما عبث به خود می‌نازی جانا
از این بلندپروازی دانم کآخر شکار بازی جانم
همه شب سر بردن به یک دل دو جا نگران کین دوران نماند به جا
تو مشو مایه‌ی آوارگی دست من و دامان تو
بنما چاره‌ی بیچارگی ما و عهد و پیمان تو
ریشه گر حاصلش این بار نیست تو مده لاله دگر خار چیست
جاهد این میکده را آب گرفت کس در این معرکه هشیار نیست

نوت

*: مینیاتور از آثار استاد میرزا آقا امامی اصفهانی.