اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Thursday, March 10, 2011

قاصدک

تصنیف ماهور و بیات ترک
شعر: مهدی اخوان ثالث
آهنگ: پرویز مشکاتیان
آلبوم: قاصدک
قاصدک هان، چه خبر آوردی قاصدک هان، چه خبر آوردی
از کجا وز که خبر آوردی؟  
قاصدک هان، چه خبر آوردی قاصدک هان، چه خبر آوردی
از کجا وز که خبر آوردی؟  
خوش خبر باشی اما اما خوش خبر باشی اما اما
گرد بام و در من بی‌ثمر می‌گردی گرد بام و در من بی‌ثمر می‌گردی
انتظار خبری نیست مرا انتظار خبری نیست مرا
نه ز یاری نه ز دیار و دیاری، باری  
برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس
برو آنجا که تو را منتظرند  
قاصدک در دل من همه کورند و کرند قاصدک در دل من همه کورند و کرند
دست بردار از این در وطن خویش غریب دست بردار از این در وطن خویش غریب
قاصد تجربه‌های همه تلخ با دلم می‌گوید قاصد تجربه‌های همه تلخ با دلم می‌گوید
که دروغی تو دروغ که فریبی تو فریب
قاصدک هان ولی راستی آیا رفتی با باد
با توام آی کجا رفتی آی  
راستی آیا جایی خبری هست هنوز راستی آیا جایی خبری هست هنوز
مانده خاکستر گرمی جایی؟  
در اجاقی طمع شعله نمی‌بندم اندک شرری هست هنوز؟
قاصدک، قاصدک، قاصدک  
ابرهای همه عالم شب و روز در دلم می‌گریند

نوت

  کنسرت قاصدک