اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Saturday, September 25, 2010

دود عود

تصنیف نوا
شعر: مولوی
آهنگ: پرویز مشکاتیان
آلبوم: دود عود
ای یوسف خوشنام ما خوش میروی بر بام ما ای درشکسته جام ما
  ای درشکسته جام ما ای بردریده دام ما
ای نور ما ای سور ما ای دولت منصور ما جوشی بنه در شور ما
  جوشی بنه در شور ما تا می شود انگور ما
ای دلبر و مقصود ما ای قبله و معبود ما آتش زدی در عود ما نظاره کن در دود ما
ای یار ما عیار ما دام دل خمار ما پا وا مکش از کار ما بستان گرو دستار ما
                            بستان گرو دستار ما
ای یار ما عیار ما دام دل خمار ما پا وا مکش از کار ما بستان گرو دستار ما
                            بستان گرو دستار ما
در گل بمانده پای دل جان میدهم چه جای دل وز آتش سودای دل ای وای دل ای وای ما
  ای وای دل ای وای ما ای وای دل ای وای ما

نوت

*: اجرای بدون ارکستر همین تصنیف را از اینجا دریافت کنید.