اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Sunday, May 09, 2010

بارون

تصنیف دشتی
شعر: محمد علی معلم
آهنگ: کیهان کلهر
آلبوم: شب، سکوت، کویر
ببار ای بارون ببار با دلم گریه کن خون ببار
در شبای تیره چون زلف یار بهر لیلی چو مجنون ببار، ای بارون
دلا خون شو خون ببار بر کوه و دشت و هامون ببار
دلا خون شو خون ببار بر کوه و دشت و هامون ببار
به سرخی لبای سرخ یار به یاد عاشقای این دیار
به داغ عاشقای بی‌مزار ای بارون
ببار ای بارون ببار با دلم گریه کن خون ببار
در شبای تیره چون زلف یار بهر لیلی چو مجنون ببار، ای بارون
ببار ای ابر بهار با دلم به هوای زلف یار
داد و بیداد از این روزگار ماهُ دادن به شبهای تار، ای بارون
ببار ای بارون ببار با دلم گریه کن خون ببار
در شبای تیره چون زلف یار بهر لیلی چو مجنون ببار، ای بارون
دلا خون شو خون ببار بر کوه و دشت و هامون ببار
دلا خون شو خون ببار بر کوه و دشت و هامون ببار
به سرخی لبای سرخ یار به یاد عاشقای این دیار
به داغ عاشقای بی‌مزار ای بارون
ببار ای بارون ببار با دلم گریه کن خون ببار
در شبای تیره چون زلف یار بهر لیلی چو مجنون ببار، ای بارون
با دلم گریه کن خون ببار در شبای تیره چون زلف یار
بهر لیلی چو مجنون ببار ای بارون

نوت

*: مرجع نوت تصنیف songsdaily.com است.