اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Saturday, April 24, 2010

آه باران

تصنیف دشتی
شعر: فریدون مشیری
آهنگ: محمدرضا شجریان
آلبوم: آه باران
ریشه در اعماق اقیانوس دارد شاید  
ریشه در اعماق اقیانوس دارد شاید این گیسو پریشان کرده بید وحشی باران
یا نه دریاییست گویی واژگونه بر فراز شهر شهر سوگواران
  شهر سوگواران
ریشه در اعماق اقیانوس دارد شاید  
ریشه در اعماق اقیانوس دارد شاید این گیسو پریشان کرده بید وحشی باران
یا نه دریاییست گویی واژگونه بر فراز شهر شهر سوگواران
  شهر سوگواران
هر زمانی که فرو می‌بارد از حد بیش ریشه در من می‌دواند پرسشی پیگیر با تشویش
رنگ این شبهای وحشت را تواند شست آیا از دل یاران
  از دل یاران
چشمها و چشمه‌ها خشکند روشنیها محو در تاریکی دلتنگ
  همچنانکه نامها در ننگ
  همچنانکه نامها در ننگ
هر چه پیرامون ما غرق تباهی شد غرق تباهی شد
آه باران  
آه باران ای امید جان بیداران
ای امید ای امید جان بیداران
بر پلیدیها که ما عمریست در گرداب آن غرقیم آیا چیره خواهی شد
      چیره خواهی شد
بر پلیدیها  
بر پلیدیها که ما عمریست در گرداب آن غرقیم آیا چیره خواهی شد
آه باران