اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Saturday, March 20, 2010

دعای تحویل سال نو

آواز عربی
متن: دعای تحویل سال
اجرا: ؟؟؟
 
 
(-)
 
 
یا، یا مقلب القلوب و الابصار
 
 
(-)
 
 
یا مدبر اللیل و النهار
 
 
(-)
 
 
یا محول الحول و الاحوال
 
 
(-)
 
 
حول حالنا الی احسن الحال