اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Friday, January 15, 2010

هنگام سپیده دم

آواز ابوعطا
شعر: خیام
آلبوم: رباعیات خیام
 
 
(-)
 
 
هنگام سپیده دم خروس سحری
 
 
 
دانی که چرا همی‌کند نوحه‌گری
 
(-)
 
 
یعنی که نمودند در آینه صبح
 
 
 
کز عمر شبی گذشت و تو بیخبری
+
۱هنگام سپیده دم خروس سحریدانی که چرا همی‌کند نوحه‌گری
۲یعنی که نمودند در آینه صبحکز عمر شبی گذشت و تو بیخبری