اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Sunday, November 22, 2009

وداع یاران

تصنیف دشتی
شعر: سعدی
آهنگ: محمد‌رضا لطفی؟
اجرا: بهمن ماه ۱۳۵۵*
بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران  کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران
  [کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران]
با ساربان بگویید احوال آب چشمم  تا بر شتر نبندد محمل به روز باران
  [تا بر شتر نبندد محمل به روز باران]
هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد  داند که سخت باشد قطع امیدواران
  [داند که سخت باشد قطع امیدواران]
ای صبح شب‌نشینان جانم به طاقت آمد  
ای صبح شب‌نشینان جانم به طاقت آمد از بس که دیر ماندی چون شام روزه‌داران
سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل  بیرون نمی‌توان کرد الا به روزگاران
  [بیرون نمی‌توان کرد الا به روزگاران]
                            [الا به روزگاران]

*: این تصنیف در بهمن ماه ۱۳۵۵ از رادیوی ملی ایران به مناسبت وفات «نورعلی‌خان برومند» پخش شده است.