اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Saturday, September 05, 2009

مصاحبه با صدای آمریکا - برنامه روز دوم