اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Thursday, September 03, 2009

زبان آتش

تصنیف دشتی
شعر: فریدون مشیری
آهنگ: محمد‌رضا شجریان
تنظیم: مجید درخشانی
اجرا: شهریور ۱۳۸۸
تفنگت را زمین بگذار  
تفنگت را زمین بگذار که من بیزارم از دیدار این خونبار ناهنجار
تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن
من اما پیش این اهریمنی ابزار بنیان کن ندارم جز زبان دل زبان دل
دلی لبریز از مهر تو ای با دوستی دشمن [با دوستی دشمن]
زبان آتش و آهن  
زبان خشم و خونریزیست زبان قهر چنگیزیست
زبان خشم و خونریزیست زبان قهر چنگیزیست
بیا بنشین بگو بشنو بگو بشنو سخن شاید
فروغ آدمیت راه در قلب تو بگشاید
[فروغ آدمیت راه در قلب تو بگشاید]
برادر ای برادر گر که می‌خوانی مرا بنشین برادروار
تفنگت را زمین بگذار تفنگت را زمین بگذار
[تفنگت را زمین بگذار تفنگت را زمین بگذار]
تا از جسم تو این دیو انسان‌کش
  برون آید برون آید
تو از آیین انسانی چه می‌دانی چه می‌دانی؟
اگر جان را خدا داده‌ست چرا باید تو بستانی
چرا باید چرا باید  
که با یک لحظه غفلت که با یک لحظه غفلت
این برادر را  
به خاک و خون بغلتانی به خاک و خون بغلتانی
[برادر را به خاک و خون بغلتانی] [برادر را به خاک و خون بغلتانی]
  به خاک و خون بغلتانی
گرفتم در همه احوال حق گویی و حق جویی
  و حق با توست
ولی حق را برادر جان به زور این زبان نافهم آتشبار
نباید جست نباید جست
اگر اینبار شد وجدان خواب آلوده‌ات بیدار اگر اینبار شد وجدان خواب آلوده‌ات بیدار
تفنگت را زمین بگذار تفنگت را زمین بگذار
تفنگت را زمین بگذار  
[تفنگت را زمین بگذار] [تفنگت را زمین بگذار]
[تفنگت را زمین بگذار]  
تفنگت را زمین بگذار