اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Friday, July 24, 2009

مصاحبه وکیل استاد شجریان با صدای آمریکا