اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Sunday, January 25, 2009

پیش از اینت بیش از این غمخواری عشاق بود

آواز اصفهان
شعر: حافظ
آلبوم: گلبانگ ۱
 
 
(-)
 
 
پیش از اینت بیش از این غمخواری عشاق بود
 
 
 
مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود
 
(-)
 
 
یاد باد آن صحبت شبها که با نوشین لبان
 
 
 
بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود
 
(-)
 
 
از دم صبح ازل تا آخر شام ابد
 
 
 
دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود
 
(-)
 
 
سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد
 
 
 
ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود
 
(-)
 
 
بر در شاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد
 
 
 
گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بود
 
(-)
 
 
حسن مه‌رویان مجلس گر چه دل می‌برد و دین
 
 
 
بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود
 
(-)
 
 
رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار
 
 
 
دستم اندر دامن ساقی سیمین ساق بود
 
(-)
 
 
شعر حافظ در زمان آدم و
 
 
شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد
 
 
 
دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود
+
۱پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بودمهرورزی تو با ما شهره آفاق بود
۲یاد باد آن صحبت شب‌ها که با نوشین لبانبحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود
۳پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشندمنظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود
۴از دم صبح ازل تا آخر شام ابددوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود
۵سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شدما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود
۶حسن مه رویان مجلس گر چه دل می‌برد و دینبحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود
۷بر در شاهم گدایی نکته‌ای در کار کردگفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بود
۸رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بداردستم اندر دامن ساقی سیمین ساق بود
۹در شب قدر ار صبوحی کرده‌ام عیبم مکنسرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود
۱۰شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلددفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود