اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Thursday, January 22, 2009

در خیال

تصنیف بیات ترک
شعر: مولانا
آهنگ: مجید درخشانی
آلبوم: در خیال
آمده‌ام که سر نهم، عشق تو را به سر برم ور تو بگوییم که نی، نی شکنم شکر برم
                              نی شکنم شکر برم
آمده‌ام چو عقل و جان، از همه دیده‌ها نهان تا سوی جان و دیدگان، مشغله نظر برم
                                 مشغله نظر برم
آن که ز زخم تیر او، کوه شکاف می‌کند پیش گشاد تیر او، وای اگر سپر برم
                           وای اگر سپر برم
در هوس خیال او  
در هوس خیال او، همچو خیال گشته‌ام وز سر رشک نام او، نام رخ قمر برم
                             نام رخ قمر برم
اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم اوست گرفته شهر دل، من به کجا سفر برم
                                من به کجا سفر برم
                                من به کجا سفر برم
+
۱آمده‌ام که سر نهم عشق تو را به سر برمور تو بگوییم که نی نی شکنم شکر برم
۲آمده‌ام چو عقل و جان از همه دیده‌ها نهانتا سوی جان و دیدگان مشعله نظر برم
۳آمده که رهزنم بر سر گنج شه زنمآمده‌ام که زر برم زر نبرم خبر برم
۴گر شکند دل مرا جان بدهم به دل شکنگر ز سرم کله برد من ز میان کمر برم
۵اوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنماوست گرفته شهر دل من به کجا سفر برم
۶آنک ز زخم تیر او کوه شکاف می کندپیش گشادتیر او وای اگر سپر برم
۷گفتم آفتاب را گر ببری تو تاب خودتاب تو را چو تب کند گفت بلی اگر برم
۸آنک ز تاب روی او نور صفا به دل کشدو آنک ز جوی حسن او آب سوی جگر برم
۹در هوس خیال او همچو خیال گشته‌اموز سر رشک نام او نام رخ قمر برم
۱۰این غزلم جواب آن باده که داشت پیش منگفت بخور نمی‌خوری پیش کسی دگر برم