اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Wednesday, July 30, 2008

بنشین به یادم شبی

تصنیف بیات ترک
شعر: هوشنگ ابتهاج (سایه)
آهنگ: محمد رضا لطفی
آلبوم: به یاد عارف (چاووش ۱)
بنشین به یادم شبی تر کن از این می لبی
که یاد یاران خوش است  
یاد آور این خسته را کین مرغ پر بسته را
یاد بهاران خوش است  
مرغی که زد ناله‌ها در قفس هر نفس
عمری زد از خون دل نقش گل بر قفس
یاد باد  
[داد داد] [عارف با داغ دل زاد]
[داد ای دل] [عارف با داغ دل زاد]
ای بلبلان چون در این چمن وقت گل رسد زین پاییز یاد آرید
چون بردمد آن بهار خوش بر کنار گل از ما نیز یاد آرید
[داد داد] [عارف با داغ دل زاد]
[داد ای دل] [عارف با داغ دل زاد]
عارف اگر در عشق گل جان خسته بر باد داد بر بلبلان درس عاشقی خوش در این چمن یاد داد
گر بایدت دامان گل ای یار ای یار پروا نکن چون به جان رسد از خار آزار
[داد داد] [عارف با داغ دل زاد]
[داد ای دل] [عارف با داغ دل زاد]

*: اجرای همراه ارکستر این تصنیف را از اینجا دریافت کنید.