اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Friday, May 30, 2008

ساقیا

تصنیف افشاری
شعر: مولوی
آهنگ: سعید فرج‌پوری
آلبوم: غوغای عشقبازان
من از کجا پند از کجا باده بگردان ساقیا [باده بگردان ساقیا]
من از کجا پند از کجا باده بگردان ساقیا [باده بگردان ساقیا]
آن جام جان‌افزای را [آن جام جان‌افزای را]
برریز بر جان ساقیا، آن جام جان‌افزای را [آن جام جان‌افزای را]
برریز بر جان ساقیا  
من از کجا پند از کجا باده بگردان ساقیا [باده بگردان ساقیا]
من از کجا پند از کجا باده بگردان ساقیا [باده بگردان ساقیا]
آن جام جان‌افزای را [آن جام جان‌افزای را]
برریز بر جان ساقیا، آن جام جان‌افزای را [آن جام جان‌افزای را]
برریز بر جان ساقیا  
بر دست من نه جام جان ای دستگیر عاشقان  
بر دست من نه جام جان ای دستگیر عاشقان دور از لب بیگانگان پیش آر پنهان ساقیا
  دور از لب بیگانگان پیش آر پنهان ساقیا
ای جان جان ای جان جان ما نامدیم از بهر نان  
[ای جان جان ای جان جان ما نامدیم از بهر نان] برجه گدارویی مکن [در بزم سلطان ساقیا]
  برجه گدارویی مکن [در بزم سلطان ساقیا]
اول بگیر آن جام مه بر کفه آن پیر نه  
اول بگیر آن جام مه بر کفه آن پیر نه چون مست گردد پیر ده
  چون مست گردد پیر ده رو سوی مستان ساقیا
اول بگیر آن جام مه بر کفه آن پیر نه  
اول بگیر آن جام مه بر کفه آن پیر نه چون مست گردد پیر ده
  چون مست گردد پیر ده رو سوی مستان ساقیا
برخیز ای ساقی بیا  
برخیز ای ساقی بیا ای دشمن شرم و حیا
  [ای دشمن شرم و حیا]
برخیز ای ساقی بیا [برخیز ای ساقی بیا ; ای دشمن شرم و حیا]
  ای دشمن شرم و حیا
تا بخت ما خندان شود پیش آی خندان ساقیا
من از کجا پند از کجا باده بگردان ساقیا [باده بگردان ساقیا]
من از کجا پند از کجا باده بگردان ساقیا [باده بگردان ساقیا]
آن جام جان‌افزای را [آن جام جان‌افزای را]
برریز بر جان ساقیا، آن جام جان‌افزای را [آن جام جان‌افزای را]
برریز بر جان ساقیا  

  کنسرت لندن ۲۰۰۷
  اجرای شیکاگو ۲۰۰۸
  تابستان ۸۷