اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Sunday, May 18, 2008

موج

تصنیف ماهور
شعر: فریدون مشیری
آهنگ: فرهاد فخرالدینی
اجرا: کنسرت چهلستون
نفس می‌زند موج  
نفس می‌زند موج، ساحل نمی‌گیردش دست پس می‌زند موج
فغانی به فریادرس می‌زند موج  
من آن رانده مانده بی‌شکیبم که راهم به فریادرس، بسته
  دست فغانم شکسته
زمین زیر پایم تهی می‌کند جای زمان در کنارم عبث می‌زند موج
نه در من غزل می‌زند بال نه در دل هوس می‌زند موج
رها کن  
رها کن که این شعله خرد، چندان نپاید
یکی برق سوزنده باید کزین تنگنا ره گشاید
کران تا کران خار و خس می‌زند موج  
گر این نغمه این دانه اشک در این خاک رویید و بالید و بشکفت
پس از مرگ بلبل ببینید چه خوش بوی گل در قفس می‌زند موج
پس از مرگ بلبل ببینید چه خوش بوی گل در قفس می‌زند موج

  کنسرت چهلستون