اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Saturday, May 10, 2008

یاد ایام

تصنیف شور
شعر: رهی معیری
آهنگ: محمد رضا شجریان
آلبوم: یاد ایام
یاد ایامی، یاد ایامی  
یاد ایامی، یاد ایامی  
یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم در میان لاله و گل آشیانی داشتم
                          آشیانی داشتم
                          آشیانی داشتم
یاد ایامی، یاد ایامی  
یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم در میان لاله و گل آشیانی داشتم
                          آشیانی داشتم
                          آشیانی داشتم
گرد آن شمع طرب می‌سوختم پروانه‌وار  
گرد آن شمع طرب می‌سوختم پروانه‌وار پای آن سرو روان اشک روانی داشتم
                         اشک روانی داشتم
                         اشک روانی داشتم
آتشم بر جان، آتشم بر جان  
آتشم بر جان ولی از شکوه لب خاموش بود  
                                          خاموش بود عشق را از اشک حسرت ترجمانی داشتم
                                     ترجمانی داشتم
                                     ترجمانی داشتم
درد بی عشقی ز جانم برده طاقت  
درد بی عشقی ز جانم برده طاقت  
                                برده طاقت  
درد بی عشقی ز جانم برده طاقت  
                                برده طاقت ور نه من داشتم آرام تا آرام جانی داشتم
چون سرشک از شوق بودم خاکبوس درگهی  
چون سرشک از شوق بودم خاکبوس درگهی چون غبار از شوق سر بر آستانی داشتم
گرد آن شمع طرب می‌سوختم پروانه‌وار پای آن سرو روان اشک روانی داشتم
                         اشک روانی داشتم
                         اشک روانی داشتم
بلبل طبعم کنون باشد ز تنهایی خموش*  
بلبل طبعم کنون باشد ز تنهایی خموش نغمه‌ها بودی مرا
  نغمه‌ها بودی مرا تا همزبانی داشتم
یاد ایامی، یاد ایامی  
یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم در میان لاله و گل آشیانی داشتم
                          آشیانی داشتم
                          آشیانی داشتم

  کنسرت یاد ایام

*: «بلبل طبعم رهی باشد ز تنهایی خموش»