اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Wednesday, April 23, 2008

ای خدا این وصل را هجران مکن

آواز مثنوی افشاری
شعر: مولوی
آلبوم: بوی باران
 
 
(مثنوی)
 
 
ای خدا این وصل را هجران مکن
 
 
 
سرخوشان عشق را نالان مکن
 
(مثنوی)
 
 
باغ جان را تازه و سرسبز دار
 
 
 
قصد این بستان و این مستان مکن
 
 
قصد این بستان و این مستان مکن
 
(مثنوی)
 
 
چون خزان بر شاخ و برگ دل مزن
 
 
 
خلق را مسکین و سرگردان مکن
 
 
مسکین و سرگردان مکن
 
(مثنوی)
 
 
بر درختی کآشیان مرغ توست
 
 
 
شاخ مشکن مرغ را پرّان مکن
 
 
پرّان مکن
 
(مثنوی)
 
 
شمع جمع خویش را بر هم مزن
 
 
 
قصد این پروانه حیران مکن
 
(مثنوی)
 
 
نیست در عالم ز هجران تلختر
 
 
 
هر چه خواهی کن ولیکن آن مکن
 
 
آن مکن

*: مینیاتور استاد فرشچیان از اینجا گرفته شده است.
+
۱ای خدا این وصل را هجران مکنسرخوشان عشق را نالان مکن
۲باغ جان را تازه و سرسبز دارقصد این مستان و این بستان مکن
۳چون خزان بر شاخ و برگ دل مزنخلق را مسکین و سرگردان مکن
۴بر درختی کشیان مرغ توستشاخ مشکن مرغ را پران مکن
۵جمع و شمع خویش را برهم مزندشمنان را کور کن شادان مکن
۶گر چه دزدان خصم روز روشنندآنچ می‌خواهد دل ایشان مکن
۷کعبه اقبال این حلقه است و بسکعبه اومید را ویران مکن
۸این طناب خیمه را برهم مزنخیمه توست آخر ای سلطان مکن
۹نیست در عالم ز هجران تلخترهرچ خواهی کن ولیکن آن مکن