اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Wednesday, March 26, 2008

پیام نسیم

تصنیف ابوعطا
شعر: حافظ
آهنگ: محمدرضا شجریان
آلبوم: پیام نسیم
ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی، برافروزی
چو گل گر خرده‌ای داری خدا را صرف عشرت کن که قارون را ضررها داد سودای زراندوزی، زراندوزی
به صحرا رو که از دامن غبار غم  
                              غبار غم بیفشانی به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی
جدا شد یار شیرینت  
جدا شد یار شیرینت کنون تنها نشین ای شمع که حکم آسمان این است اگر سازی اگر سوزی
می‌ای دارم چو جان صافی  
می‌ای دارم چو جان صافی صوفی می‌کند عیبش خدایا هیچ عاقل را
  خدایا هیچ عاقل را مبادا بخت بد روزی
  خدایا هیچ عاقل را مبادا بخت بد روزی