اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Monday, February 18, 2008

مویه

آواز سه گاه
شعر: گزیده دو غزل حافظ
اجرا: کنسرت گروه استاد مجد در حافظیه
 
 
(-)
 
 
رواق منظر چشم من آشیانه توست
 
 
رواق منظر چشم من آشیانه توست
 
 
 
کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست
 
(-)
 
 
به لطف خال و خط از عارفان رُبودی دل
 
 
 
لطیف‌های عجب زیر دام و دانه توست
 
 
لطیف‌های عجب زیر دام و دانه توست
 
(-)
 
 
دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد
 
 
 
که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست
 
(-)
 
 
علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن
 
 
 
که این مفرح یاقوت در خزانه توست
 
 
که این مفرح یاقوت در خزانه توست
 
(-)
 
 
به تن مقصرم از دولت ملازمتت
 
 
 
ولی خلاصه جان خاک آستانه توست
 
(-)
 
 
من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی
 
 
 
در خزانه به مهر تو و نشانه توست
 
(-)
 
 
سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد
 
 
سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد
 
 
 
که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست
 
(-)
 
 
روز وصل دوستداران یاد باد
 
 
 
یاد باد آن روزگاران یاد باد
 
(-)
 
 
این زمان در کس وفاداری نماند
 
 
 
زان وفاداران و یاران یاد باد
 
(-)
 
 
راز حافظ بعد از این ناگفته ماند
 
 
 
ای دریغ، ای دریغ
 
 
ای دریغ از رازداران یاد باد

  کنسرت گروه استاد لطف الله مجد در حافظیه
+
۱ رواق منظر چشم من آشیانه توست کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست
۲ به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل لطیفه‌های عجب زیر دام و دانه توست
۳ دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست
۴ علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن که این مفرح یاقوت در خزانه توست
۵ به تن مقصرم از دولت ملازمتت ولی خلاصه جان خاک آستانه توست
۶ من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی در خزانه به مهر تو و نشانه توست
۷ تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار که توسنی چو فلک رام تازیانه توست
۸ چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز از این حیل که در انبانه بهانه توست
۹ سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست

۱ روز وصل دوستداران یاد باد یاد باد آن روزگاران یاد باد
۲ کامم از تلخی غم چون زهر گشت بانگ نوش شادخواران یاد باد
۳ گر چه یاران فارغند از یاد من از من ایشان را هزاران یاد باد
۴ مبتلا گشتم در این بند و بلا کوشش آن حق گزاران یاد باد
۵ گر چه صد رود است در چشمم مدام زنده رود باغ کاران یاد باد
۶ راز حافظ بعد از این ناگفته ماند ای دریغا رازداران یاد باد