اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Thursday, February 28, 2008

سرخوشان

تصنیف بیات اصفهان
شعر: حافظ
آهنگ: قدیمی
ما سرخوشان مست دل از دست داده‌ایم  
ما سرخوشان مست دل از دست داده‌ایم همراز عشق و هم‌نفس جام باده‌ایم
ما سرخوشان مست دل از دست داده‌ایم  
ما سرخوشان مست دل از دست داده‌ایم همراز عشق و هم‌نفس جام باده‌ایم
بر ما بسی کمان ملامت کشیده‌اند  
بر ما بسی کمان ملامت کشیده‌اند تا کار خود ز ابروی جانان گشاده‌ایم
چون لاله می مبین و قدح در میان کار  
چون لاله می مبین و قدح در میان کار این داغ بین که بر دل خونین نهاده‌ایم
  این داغ بین که بر دل خونین نهاده‌ایم