اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Sunday, February 03, 2008

نسیمی کز بن آن کاکل آیو

تصنیف ماهور
شعر: بابا طاهر
آهنگ: حسن یوسف‌زمانی
آلبوم: گلبانگ ۲
نسیمی کز بن آن کاکل آیو مرا خوشتر ز بوی سنبل آیو
چو شو گیرُم خیالت رو در آغوش سحر از بسترُم بوی گل آیو
سحر از بسترُم بوی گل آیو
بلا بی دل خدایا دل بلا بی گنه چشمون کِره دل مبتلا بی
اگه چشمون نکردی دیده‌بونی چه دونستی دلم خوبان کجا بی
چه دونستی دلم خوبان کجا بی
دو چشمونت پیاله پر ز می بی دو زلفونت خراج ملک ری بی
دو چشمونت پیاله پر ز می بی دو زلفونت خراج ملک ری بی
همی وعده کری امروز و فردا نذونم مو که فردای تو کی بی
نذونم مو که فردای تو کی بی
نسیمی کز بن آن کاکل آیو مرا خوشتر ز بوی سنبل آیو
چو شو گیرُم خیالت رو در آغوش سحر از بسترُم بوی گل آیو
سحر از بسترُم بوی گل آیو

نوت

*: نت از اینجا songsdaily.com گرفته شده است.
*: مینیاتور استاد فرشچیان از اینجا گرفته شده است.