اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Friday, August 31, 2007

بوسه‌های باران

تصنیف راست پنجگاه
شعر: محمدرضا شفیعی کدکنی
آهنگ: حسین علیزاده
آلبوم: فریاد
ای مهربانتر از برگ  
ای مهربانتر از برگ، در بوسه‌های باران  
ای مهربانتر از برگ، در بوسه‌های باران بیداری ستاره، درچشم جویباران
  بیداری ستاره، درچشم جویباران
آیینه نگاهت پیوند صبح و ساحل لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران
آیینه نگاهت پیوند صبح و ساحل لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران
بازا که در هوایت خاموشی جنونم  
بازا که در هوایت خاموشی جنونم فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران
                         از سنگ کوهساران
ای جویبار جاری  
ای جویبار جاری زین سایه برگ مگریز  
ای جویبار جاری زین سایه برگ مگریز کاین گونه فرصت از کف دادند بیشماران
            دادند بیشماران، دادند بیشماران
گفتی به روزگاری، مهری نشسته گفتم بیرون نمی‌توان کرد، حتی به روزگاران
  بیرون نمی‌توان کرد، حتی به روزگاران
بیگانگی ز حد رفت  
بیگانگی ز حد رفت ای آشنا مپرهیز  
بیگانگی ز حد رفت ای آشنا مپرهیز زین عاشق پشیمان سر خیل شرمساران
                               سر خیل شرمساران
پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند دیوار زندگی را زینگونه یادگاران
وین نغمه محبت بعد از من و تو ماند تا در زمانه باقیست آواز باد و باران، آواز باد و باران
  آواز باد و باران، آواز باد و باران
  آواز باد و باران، آواز باد و باران

نوت

  بوسه‌های باران، کنسرت همنوا با بم
  بوسه‌های باران