اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Saturday, June 23, 2007

می نوش

تصنیف ماهور
شعر: خیام
آهنگ: فریدون شهبازیان
دکلمه: احمد شاملو
آلبوم: رباعیات خیام
می نوش که عمر جاودانی این است خود حاصلت از دور جوانی این است
هنگام گل و مل است و یاران سرمست خوش باش دمی که زندگانی این است
می نوش که عمر جاودانی این است خود حاصلت از دور جوانی این است
هنگام گل و مل است و یاران سرمست خوش باش دمی که زندگانی این است

نوت

  برنامه بی بی سی درباره عمر خیام

-: گرفته شده از آوازهای روزانه