اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Thursday, June 07, 2007

ابر آمد

تصنیف بیات اصفهان
شعر: خیام
آهنگ: فریدون شهبازیان
دکلمه: احمد شاملو
آلبوم: رباعیات خیام
ابر آمد و زار بر سر سبزه گریست بی باده گلرنگ نمی‌شاید زیست
این سبزه که امروز تماشاگه ماست تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست
ابر آمد و زار بر سر سبزه گریست بی باده گلرنگ نمی‌شاید زیست
این سبزه که امروز تماشاگه ماست تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست
  تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست

نوت

-: گرفته شده از آوازهای روزانه.