اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Monday, February 26, 2007

چشم نرگس

تصنیف دشتی
شعر: شوریده اعمی شیرازی(فصیح الملک)
آهنگ: قدیمی*
اجرا: گلهای تازه ۱۰۲
آلبوم: خزان
خواهم که بر زلفت، زلفت، زلفت هر دم زنم شانه
  هر دم زنم شانه
ترسم پریشان کند بسی حال هر کسی
چشم نرگست  
مستانه مستانه مستانه مستانه
خواهم بر ابرویت، رویت، رویت هر دم کشم وسمه
  هر دم کشم وسمه
ترسم که مجنون کند بسی مثل من کسی
چشم نرگست  
دیوانه دیوانه دیوانه دیوانه
یک شب بیا منزل ما حل کن دو صد مشکل ما
ای دلبر خوشگل ما  
دردت به جان ما شد روح و روان ما شد
خواهم که بر چشمت، چشمت، چشمت هر دم کشم سرمه
  هر دم کشم سرمه
ترسم پریشان کند بسی حال هر کسی
چشم نرگست  
مستانه مستانه مستانه مستانه
خواهم که بر رویت، رویت، رویت هر دم زنم بوسه
  هر دم زنم بوسه
ترسم که نالان کند بسی مثل من کسی
چشم نرگست  
جانانه جانانه جانانه جانانه
یک شب بیا منزل ما حل کن دو صد مشکل ما
ای دلبر خوشگل ما  
دردت به جان ما شد روح و روان ما شد

نوت

  چشم نرگس

*: آهنگ به شیدا هم نسبت داده شده. تصنیفهای قدیمی دوامی آهنگ را هم متعلق به شوریده شیرازی می‌داند.