اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Sunday, January 07, 2007

بت چین

تصنیف بیات اصفهان
شعر: علی‌اکبر شیدا*
آهنگ: علی‌اکبر شیدا
آلبوم: گلبانگ ۱ (بت چین)
ای مه من، ای بت چین، ای صنم لاله رخ و زهره جبین، ای صنم
تا به تو دادم دل و دین ای صنم بر همه کس گشته یقین ای صنم
من ز تو دوری نتوانم دیگر جانم، وز تو صبوری نتوانم دیگر
بیا حبیبم بیا طبیبم بیا حبیبم بیا طبیبم
هر که تو را دیده ز خود دل برید رفته ز خود تا که رُخَت را بدید
تیر غمت چون به دل من رسید همچو بگفتم که همه کس شنید
من ز تو دوری نتوانم دیگر جانم، وز تو صبوری نتوانم دیگر
بیا حبیبم بیا طبیبم بیا حبیبم بیا طبیبم
ای نفس اُنس تو احیای من چون تویی امروزه مسیحای من
حالت جمعی تو پریشان کنی وایُ به حال دل شیدای من
من ز تو دوری نتوانم دیگر جانم، وز تو صبوری نتوانم دیگر
بیا حبیبم بیا طبیبم بیا حبیبم بیا طبیبم

نوت

  اجرای زنده و مختصرتر بت چین، کنسرت راست پنجگاه، حافظیه

*: شعر این تصنیف به روایت عبدالله دوامی از تصنیفهای قدیمی: «ای مه من، ای بت چین، ای صنم/ حورُ وشُ ماهُ جبین، ای صنم/ تا به تو دادم دل و دین ای صنم/ بر همه کس گشته یقین ای صنم/ بیا حبیبم بیا طبیبم/ هر که تو را دیدُ دل از خود برید/ رفتُ ز خود هر که رخت را بدید/ تیر غمت چون به دل خون رسید/ همچو بگفتم که همه کس شنید/ خدا عزیزم خدا حبیبم/ ای نفس خرم باد صبا/ از بر یار آمده‌ای، مرحبا/ قافله‌ی شب چو شنیدی ز صبح/ مرغ سلیمان چه خبر از صبا(سبا)/ من ز تو دوری نتوانم دگر/ وز تو صبوری نتوانم دگر/ بیا عزیزم بیا حبیبم/ بیا طبیبم بیا صبیحم»