اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Tuesday, January 02, 2007

پاسبان حرم دل

آواز شوشتری
شعر: دو بیت اول از حافظ - دو بیت آخر از فایز دشتستانی*
آلبوم: دلشدگان
 
 
(شوشتری)
 
 
پاسبان، حرم، دل شده‌ام؛ شب، همه شب؛ شب، همه شب
 
 
پاسبان حرم دل، شده‌ام؛ شب همه شب
 
 
 
تا در این، پرده؛ جز اندیشه او نگذارم
 
(شوشتری)
 
 
دیده بخت، به افسانه او شد در خواب
 
 
دیده بخت، به افسانه او، شد در خواب
 
 
 
کو، نسیمی؛ ز عنایت؛ که کند بیدارم
 
(شوشتری)
 
 
یارم به یک لا، پیرهن؛ خوابیده زیر، نسترن
 
 
یارم به یک لا، پیرهن؛ خوابیده زیر، نسترن
 
 
 
ترسم که بوی، نسترن؛ مست است، و هشیارش کند
 
 
ترسم که بوی، نسترن؛ مست است، و هشیارش کند
 
(شوشتری)
 
 
ای آفُتاب؛ آهسته نه؛ پا در حریم، یار من
 
 
 
ترسم صدای، پای تو؛ خواب است، و بیدارش کند
 
 
ترسم صدای، پای تو؛ خواب است، و بیدارش کند
 
(شوشتری)
 
 
ای آفُتاب؛ آهسته نه؛ پا در حریم، یار من
 
 
 
ترسم صدای، پای تو؛ خواب است، و بیدارش کند
 
 
خواب است، و بیدارش کند
 
 
خواب است، و بیدارش کند

  آواز روی فیلم سینمایی دلشدگان

*: به روایت عبدالله دوامی : «پیراهنی از برگ گل/ از بهر یارم دوختم/ از بس لطیف است آن بدن/ ترسم که آزارش کند»
*: ترکیب شعر و آهنگ به شیدا هم نسبت داده شده
*: روایت دیگر : «یار من نازک بدن/ خوابیده زیر نسترن/ ترسم که بوی نسترن/ خواب است و بیدارش کند/ ای شپره پرپر مزن/ اندر حریم یار من/ ترسم صدای شهپرت/ خواب است و بیدارش کند»
+
۱ گر چه افتاد ز زلفش گرهی در کارم همچنان چشم گشاد از کرمش می‌دارم
۲ به طرب حمل مکن سرخی رویم که چو جام خون دل عکس برون می‌دهد از رخسارم
۳ پرده مطربم از دست برون خواهد برد آه اگر زان که در این پرده نباشد بارم
۴ پاسبان حرم دل شده‌ام شب همه شب تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم
۵ منم آن شاعر ساحر که به افسون سخن از نی کلک همه قند و شکر می‌بارم
۶ دیده بخت به افسانه او شد در خواب کو نسیمی ز عنایت که کند بیدارم
۷ چون تو را در گذر ای یار نمی‌یارم دید با که گویم که بگوید سخنی با یارم
۸ دوش می‌گفت که حافظ همه روی است و ریا بجز از خاک درش با که بود بازارم