اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Friday, December 22, 2006

به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم

آواز شور
شعر: حافظ
آلبوم: یاد ایام
 
 
(عاشق‌کش - یا شهناز کت)
 
 
به مژگان؛ سیه، کردی، هزاران، رخنه در دینم
 
 
به مژگان؛ سیه کردی، هزاران، رخنه در دینم
 
 
 
بیا کز چشم بیمارت؛ هزاران درد برچینم
 
(عاشق‌کش)
 
 
الا؛ ای همنشین دل؛ الا ای همنشین دل، که یارانت برفت، از یاد
 
 
 
مرا روزی مباد آندم، روزی مباد آندم؛ که بی‌یاد تو بنشینم
 
(عاشق‌کش)
 
 
جهان، پیر است و بی‌بنیاد، از این فرهادکش فریاد؛ فریاد؛ فریاد
 
 
 
که کرد افسون و نیرنگش؛ ملول از جان شیرینم
 
(عاشق‌کش)
 
 
اگر بر جای من، غیری، گزیند دوست، حاکم اوست
 
 
اگر بر جای من، غیری گزیند دوست، حاکم اوست، حاکم اوست
 
 
 
حرامم باد، اگر من، جان به جای دوست، بگزینم

  کنسرت یادایام
+
۱ به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم
۲ الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد مرا روزی مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم
۳ جهان پیر است و بی‌بنیاد از این فرهادکش فریاد که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم
۴ ز تاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گل بیار ای باد شبگیری نسیمی زان عرق چینم
۵ جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی که سلطانی عالم را طفیل عشق می‌بینم
۶ اگر بر جای من غیری گزیند دوست حاکم اوست حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم
۷ صباح الخیر زد بلبل کجایی ساقیا برخیز که غوغا می‌کند در سر خیال خواب دوشینم
۸ شب رحلت هم از بستر روم در قصر حورالعین اگر در وقت جان دادن تو باشی شمع بالینم
۹ حدیث آرزومندی که در این نامه ثبت افتاد همانا بی‌غلط باشد که حافظ داد تلقینم