اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Sunday, November 26, 2006

ای کبوتر

تصنیف ابوعطا
شعر: محمد تقی ملک الشعرای بهار
آهنگ: حسام السلطنه (جهانگیر مراد)*
تنظیم: فرامز پایور
آلبوم: خزان
ای کبوتر از آشیان کرانه کردی بی‌سبب چرا ترک آشیانه کردی
یادی از رفیقان آشنا نکردی  
زین مکان که با عاشقان در آن چمیدی از آن چه دیدی
ناگهان چرا سوی دیگران پریدی ترک یار نالان و ترک خانه کردی
بدگمان گشتم بر تو باری بیوفا نبودی به یاری
در کف بازان شکاری به صد زخم کاری همانا دچاری
از فراقت من می‌کنم شیون دلبر من نگارین پر من نگارین پر من
کی بود جانا کز وفا گردی همسر من نشینی بر من نشینی بر من
بدگمان گشتم بر تو باری بیوفا نبودی به یاری
در کف بازان شکاری به صد زخم کاری همانا دچاری
از فراقت من می‌کنم شیون دلبر من نگارین پر من نگارین پر من
کی بود جانا کز وفا گردی همسر من نشینی بر من نشینی بر من
ای کبوتر از آشیان کرانه کردی بی‌سبب چرا ترک آشیانه کردی
یادی از رفیقان آشنا نکردی  

نوت

*: شعری از ملک الشعرا که در بدو امر این آهنگ روی آن ساخته شده بود و در زمان ضبط به علت از بین رفتن برخی مصادیق شعر، ملک الشعرا آن را به «ای کبوتر» تغییر داد: «ای شکسته دل عاشقی ز سر به در کن/ خون شدی از این رهگذر بیا حذر کن/لب ببند و زین یک فسانه مختصر کن/زان که دلفریبان ری، وفا ندارند، صفا ندارند/خوشگلند و زیبا ولی، حیا ندارند/چاره خود ای دل تو از ره دگر کن/گل‌رخان ری، بیشمارند/چون وزیرانش کهنه‌کارند/جز خیانت کاری ندارند/همه زیر بارند/این جفاکاری، مردم‌آزاری، کشته ما را (جانم) کشته ما را (ببم) کشته ما را/کی شود باری، کین سیه‌کاری، حال ما را کند آشکارا»